G.B.-Foundation Ethiopia

Sarah-Gabriele Beermann 05222 7949189

Christoph Steegmann 02204 475028

info@gbf-ethiopia.de

Spendenkonto:

Bensberger Bank BLZ 37062124 Kto.: 11362010